۴پیشنهاد یک کارشناس صنعت خودرو برای حل مشکل قیمت خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو با تشریح چالش های قیمت گذاری خودرو اعلام کرد

۴ پیشنهاد برای حل مشکل قیمت خودرو

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ظرف سال های اخیر این روزها به چاله ای عمیق در این صنعت تبدیل شده تا جایی که خودروسازان خبر از زیان ۵ هزار میلیارد تومانی به واسطه روند فعلی قیمت گذاری می دهند. زیان دهی خودروسازان در برخی از محصولات خاص به واسطه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در حال حاضر شرایط را به گونه ای پیش برده که خودروسازان معتقدند تنها با افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها توان زنده ماندن خواهند داشت.

این در حالیست که قیمت ها در حاشیه بازار به واسطه عرضه محدودخودروسازان در ماه های اخیر که به دلیل کمبود قطعه صورت گرفته، بیش از 50 درصد افزایش یافته که منجر به رکود بازار خودرو شده است. در این میان پیشنهاد تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت