احداث جایگاه‌های پمپ بنزین کوچک مقیاس در دستور کار شهرداری تهران

احداث جایگاه‌های پمپ بنزین کوچک مقیاس در دستور کار شهرداری تهران

رحمانی از رویکرد شهرداری تهران برای احداث جایگاه‌های پمپ‌ بنزین کوچک مقیاس خبر داد.

حسن رحمانی شهردار منطقه 21 در با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های شهرداری تهران احداث جایگاه‌های پمپ‌ بنزین کوچک مقیاس است، اظهار کرد: احداث پمپ‌ بنزین از وظایف شرکت نفت است، اما با توجه به نیاز موجود شهرداری تهران احداث پمپ‌ بنزین‌های کوچک مقیاس را در دستور کار خود قرار داده است.
وی در ادامه گفت: در منطقه 21 دو مکان برای احداث جایگاه‌ پمپ بنزین کوچک مقیاس جانمایی شده است که در صورت تایید در این دو مکان پمپ بنزین احداث می‌شود.

گفتنی است؛ کمبود جایگاه پمپ بنزین در غرب تهران به شدت احساس می‌شود و شهروندان از این موضوع ناراضی هستند.

دیدگاه ها


  1. این که عکس پتروآیریک اصفهانه😏

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top