خودروهای خارجی در صف ورود به خط تولید داخلی

خودروهای خارجی در صف ورود به خط تولید داخلی

کارشناس خودرو گفت:دولت به جای اینکه خودروسازی داخلی را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد همیشه به دنبال حمایت بی مورد از کارخانه های خودروسازی بوده است.

هرام شهریاری کارشناس مسائل خودرو با اشاره به پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرد: زمانی که تغییری در ساختار خودروی داخلی ایجاد نمی شود مردم به دنبال خرید خودروهای خارجی می روند.
وی گفت: تنوع قوانین مختلف در حوزه خودرو باعث سرگردانی مردم و فعالان اقتصادی شده است.مشکل اصلی آنجاست که تصمیمات چندگانه در شاکله دولت گرفته می شود.

شهریاری تصریح کرد: دولت به جای اینکه خودروسازی داخلی را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد همیشه به دنبال حمایت بی مورد از کارخانه های خودروسازی داخلی بوده است و در این میان حضور مدیران دولتی برای این شرکت های خودرویی موجب رانت بازی و فساد شده است.

این کارشناس خودرو ابراز کرد: امروز دیگر مردم به خرید خودروی داخلی تمایلی ندارند زیرا کیفیت این خودروها پایین است و نمیتوانند ذائقه مشتریان خود را تامین کنند بنابراین بسیاری از خودرو سازان به دنبال آوردن خودروی های خارجی در خط تولید خود هستند.

شهریاری تصریح کرد: یک روز 206 وارد خط تولید خودروهای ایرانی شد اما سالهاست که این خودرو از خط تولید جهانی خارج شده است اما همچنان در ایران اصرار به تولید خودروهای این چنینی داریم.

وی در پایان یادآور شد: در صورتی که امنیت سرمایه گذاری در کشور وجود داشته باشد،خودروسازان داخلی با مشارکت خودروسازان خارجی تقویت شده و می توانند خودروهای روز دنیار را تولید کنند.

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top