میزان درآمد دولت از محل انواع مالیات بر خودرو چقدر است؟

میزان درآمد دولت از محل انواع مالیات بر خودرو چقدر است؟

به تازگی گزارش عملکرد بودجه‌ای دولت در ۵ ماه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری با رشدی ۱۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این درآمد‌های مالیاتی مربوط به درآمد‌های حاصل از مالیات بر واردات خودرو، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر شماره گذاری خودرو بوده است.

درآمدهای عمده دولت در بودجه شامل دو نوع درآمد می باشد: درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی. به تازگی گزارش عملکرد بودجه ای دولت در 5 ماهه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. این گزارش نشان می دهد که دولت در 5 ماهه نخست امسال توانسته است در مجموع 42.9 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته باشد. این میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با 36.7 هزار میلیاردتومان درآمد مالیاتی در مدت مشابه سال قبل رشد 16.8 درصدی داشته است. البته آنچه برای درآمدهای مالیاتی در بودجه 97 مصوب شده بود تا دولت در 5 ماهه نخست سال جاری آن را محقق کند، 60.3 هزار میلیارد تومان بوده است که عملکرد دولت نشان می دهد، دولت تنها توانسته است 71 درصد از این درآمدها را محقق نماید.

درآمدهای مالیاتی خود از دو بخش تشکیل شده است: درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم و درآمدهای حاصل از مالیات های غیرمستقیم. مجموع درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم در 5 ماهه نخست سال جاری 19 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.4 درصد کاهش یافته است. همچنین میزان درآمدهای حاصل از مالیات های غیرمستقیم 23.9 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40.2 درصد رشد داشته است. بنابراین عمده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل افزایش در درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم بوده است.

در بخش درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم برخی مالیات ها مربوط به موضوع خودرو می باشد و دولت از محل واردات خودرو، نقل و انتقال خودرو و شماره گذاری خودرو در 5 ماهه نخست امسال درآمدهای را کسب نموده است.

درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در 5 ماهه نخست سال جاری یک هزار میلیارد تومان بوده است  که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی 818 درصدی داشته است. البته در بودجه پیش بینی شده بود که دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در 5 ماهه نخست سال جاری 1.8 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که دولت تنها توانسته است 56 درصد از این میزان را محقق نماید.

همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو در 5 ماهه نخست سال جاری 270  میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.1 درصد رشد داشته است.

درآمدهای دولت از محل مالیات بر شماره گذاری خودرو نیز 470 میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8.3 درصد کاهش داشته است.

در مجموع میزان درآمدهای دولت از محل انواع مالیات بر خودرو، یک هزار و 740 میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان تنها 117 میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمدهای مالیاتی دولت در 5 ماهه نخست سال جاری از محل انواع مالیات بر خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1387 درصد رشد داشته است! دلیل عمده این رشد، به رشد درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات خودرو باز می گردد.

تلگرام 4چرخ برای درج آگهی خودرو، اطلاع از جدیدترین قیمت ها ، شرایط فروش و اخبار بازار خودروی ایران به بزرگترین کانال خودرویی تلگرام 4چرخ بپبوندید

 جهت دریافت آخرین اخبار از طریق اینستاگرام صفجه 4چرخ را دنبال کنید

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top