شرایط فروش BYD F۳ و BYDS۶ از سوی كارمانیا اعلام شد

شرایط فروش BYD F۳ و BYDS۶ اعلام شد


شرایط فروش و مشارکت در تولید BYD F۳ و BYDS۶ از سوی کارمانیا اعلام شد.
 

بر اساس شرایط اعلام شده از سوی خودروسازی کارمانیا پیش پرداخت تعیین شده در شرایط فروش S6بی وای دی، 125 میلیون تومان پیش بینی شده و مابقی نیز در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
در این طرح سود مشارکت 18 و انصراف 12 درصدی پیش بینی شده است.
موعد تحویل خودروهای ثبت نامی خرداد سال آینده خواهد بود.

 بر اساس شرایط اعلام شده از سوی خودروسازی کارمانیا پیش پرداخت تعیین شده در شرایط فروش F3بی وای دی ، 65 میلیون تومان پیش بینی شده و مابقی نیز در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
در این طرح سود مشارکت 18 و انصراف 12 درصدی پیش بینی شده است.
موعد تحویل خودروهای ثبت نامی خرداد سال آینده خواهد بود.

⭕️شرایط فروش BYD F۳ و BYDS۶ از سوی كارمانیا اعلام شد.
🚘BYD S۶ اتوماتیک
پرداختی: 125.000.000 تومان
سود مشارکت: 18%
سود انصراف: 12%
🚘BYD F۳ اتوماتیک
پرداختی: 65.000.000 تومان
سود مشارکت: 17%
سود انصراف: 12%
تحویل: خرداد 98
🍁#آبان_٩٧🍁
#byd #كارمانیا #فروش
🚗 @CharCharkh

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top