شرایط فروش آذر ماه محصولات ایران خودرو اعلام شد

شرایط فروش آذر ماه محصولات ایران خودرو اعلام شد

شرکت ایران خودرو فروش وپیش فروش آذر ماه برخی محصولات خود را از روز دوشنبه ۲۶ آذر آغاز می کند.

شرکت ایران خودرو در راستای تداوم  فروش قبلی خود و استمرار عرضه خودرو به بازار، شرایط پیش فروش و فروش فوری آذر ماه خود را ارائه می کند.

در شرایط پیش فروش خودروهای هایما اس7 ، هایما اس5 ، اچ30 کراس ، دنا ، دنا پلاس ، دنا پلاس توربوشارژ، پژو207 دستی و وانت آریسان بدون اعمال هیچگونه محدودیت و با شرایط یک بار صلح در زمان تحویل و با موعد تحویل های مرداد تا اسفند سال 98 عرضه می شود و قیمت خودروها در زمان تحویل خودرو و پس از ارسال دعوتنامه مشخص خواهد شد.

همچنین پیرو فروش فوری با قیمت حاشیه بازار هفته قبل شرایط فروش فوری خودروهای هایما اس7، پارس اتومات و وانت آریسان با موعد تحویل 30 روزه عرضه می‌ شود.   

سایر جزئیات این شرایط فروش متعاقبا از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو ، به نشانی esale.ikco.ir به اطلاع مشتریان می رسد.

 

⚠️ قواعد و نکات مهم ثبت نام نقدی

✅ امکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً براي مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد.

✅ در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه از هر خودرو می باشد. 

✅کلیه مشتریانی که 18 ماهه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. 

✅در راستاي سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام كد نمایندگي در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمي باشد و پس از ثبت نام در روز شنبه 97/10/01 به مدت ٥ روز (براي تمامي ثبت نام شده ھا) انتخاب نمایندگي توسط مشتري و از طریق "سایت فروش اینترنتي، بخش ویژه مشتریان" امكان پذیر خواھد شد. بدیھي است در صورت عدم انتخاب نمایندگي توسط مشتري در مدت زمان تعیین شده، كد نمایندگي براساس آدرس مشتري توسط شركت تعیین خواھد شد.

✅هر گونه تغییرات قیمتی غیر مستقیم (بیمه، عوارض دولتی، مالیات و ...) و همچنین تغییرات قیمتی ناشی از الزامات قانونی و تصمیمات ابلاغی دولت و نهادهاي قانون گذار تا قبل از صدور فاکتور بر عهده مشتري خواهد بود.

✅ شرکت ایرانخودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند.

✅-تنظیم صلحنامه در این بخشنامه قابل اجرا نمی باشد.

✅در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه قراردادها 30درصد سالیانه (دو و نیم درصد ماهیانه)، جریمه تاخیر به صورت روزشمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
 
⛔️ بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوي شرکت یکطرفه ابطال و وجه بدون سود مسترد خواهد شد.

⚠️ قواعد و نکات مهم ثبت نام پیش فروش

✅ تخفیف خرید محصول ایرانی»» علاوه بر سود مشارکت براي برخی محصولات مطابق با جدول 3 در نظرگرفته شده است و پرداخت آن منوط به واریز نقدي مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرومی باشد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه ویا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

✅ براي خودروي هایما s7 و s5 واریز پیش پرداخت در دو مرحله مطابق با جدول شماره 2 و در تاریخ 26 و 27 آذرماه امکان پذیر می باشد، بدیهی است در صورت عدم واریزي وجه دوم قرارداد غیر فعال خواهد شد و مبلغ اولیه به مشتري مسترد می گردد.

✅ مبلغ تخفیف اعلامی در بخشنامه با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.

✅ کد کلاس و رنگ خودروها بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.
 
✅ دراین بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام ( تمدید موعد تحویل ) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

✅ امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتریان حقیقی، مشتري دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز می باشد.

✅ قیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان تحویل تعیین خواهد شد 

✅ در راستاي سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام کد نمایندگی در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمی باشد و پس از ثبت نام در روز چهارشنبه 28/09/97 به مدت 8 روز (براي تمامی ثبت نام شده ها) انتخاب نمایندگی توسط مشتري و از طریق "سایت فروش اینترنتی، بخش ویژه مشتریان" امکان پذیر خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم انتخاب نمایندگی توسط مشتري در مدت زمان تعیین شده، کد نمایندگی براساس آدرس مشتري توسط شرکت تعیین خواهد شد.

✅ سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ مشخص شده در دعوتنامه محاسبه خواهد شد و لذا هرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواهد شد.
✅ سود انصراف مطابق جدول پیوست، بصورت سالیانه و حداکثر تا زمان انقضاي دعوتنامه محاسبه خواهد شد و چنانچه انصراف قرارداد تا قبل از ارسال دعوتنامه باشد، سود آن بر مبناي مبلغ واریزي پیش پرداخت، محاسبه می گردد

✅ در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختی مشتري ( صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه ) یک درصد ماهانه (12درصد سالیانه) پرداخت می شود.

✅در شرایط پیش فروش مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شرکت در زمان تحویل خودرو و پس از محاسبه سود مشارکت و هزینه هاي قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.

✅در صورتی که برحسب ضرورت و الزامات قانونی، آپشن و یا تجهیزات خاصی بر روي خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییري در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر یافته صادر خواهد شد.

✅ شرکت ایرانخودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام نماید.

✅ کلیه خودروهاي قابل ارائه از طریق این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهند 

🔵 اعلام شرايط جديد فروش

🔹 شركت ایران خودرو در راستای تداوم  فروش قبلی خود و استمرار عرضه خودرو به بازار، شرایط پیش فروش و فروش فوري آذر ماه خود را ارائه می كند.

در شرایط پيش فروش خودروهای:
⭕️ #هايماS7توربوشارژ_اتوماتيك 
⭕️ #هايماS5_اتوماتيك 
⭕️ #اچ٣٠كراس 
⭕️ #دنا 
⭕️ #دنا_پلاس 
⭕️ #دنا_پلاس_توربو_شارژ 
⭕️ #٢٠٧دستي 
⭕️ #وانت_آريسان 

بدون اعمال هيچگونه محدوديت و با شرايط يك بار صلح در زمان تحويل و با موعد تحويل هاي مرداد تا اسفند سال ٩٨ عرضه می شود و قیمت خودروها در زمان تحویل خودرو و پس از ارسال دعوتنامه مشخص خواهد شد.

🔹 همچنين پيرو فروش فوري با قيمت حاشيه بازار هفته قبل شرايط فروش فوري خودروهاي:
⭕️ #هايماS7توربوشارژ_اتوماتيك 
⭕️ #پارس_اتوماتيك 
⭕️ #وانت_آريسان 

با موعد تحويل ٣٠ روزه عرضه مي‌ شود.
همشهریان عزیز جهت ثبت نام به نمایندگی ایران خودرو 3070باطانی مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز شناسنامه و کارت ملی .
هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
کلیه مشتریانی که 18 ماهه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند قادر به ثبت نام در این بخشنامه ها نمیباشند.

تلگرام 4چرخ برای درج آگهی خودرو، اطلاع از جدیدترین قیمت ها ، شرایط فروش و اخبار بازار خودروی ایران به بزرگترین کانال خودرویی تلگرام 4چرخ بپبوندید

 جهت دریافت آخرین اخبار از طریق اینستاگرام صفجه 4چرخ را دنبال کنید

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top