آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

 

     

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

فالکون

آمپر

قیمت ( تومان )

  45 اتمی 330,000
  55 اتمی 385,000
  60 اتمی 420,000
  62 اتمی 430,000
  66 اتمی 460,000
  70 اتمی 496,000
  75 اتمی 525,000
  80 اتمی 684,000
  90 اتمی 772,000
  100 اتمی 860,000

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

کابوک

آمپر

قیمت ( تومان )

  55 اتمی 275,000
  60 اتمی 300,000
  70 اتمی 350,000
  74 اتمی 370,000
 

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

سهند

آمپر

قیمت ( تومان )

  50 اتمی 250,000
  55 اتمی 277,000
  60 اتمی 300,000
  66 اتمی 330,000
  70 اتمی 350,000
  74 اتمی 370,000
  90 اتمی 440,000
  90 اسیدی 465,000
  100 اسیدی 490,000
  120 اسیدی 600,000
  150 اسیدی 755,000
  200 اسیدی 980,000

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

هندل

آمپر

قیمت ( تومان )

  55 اتمی 320,000
  60 اتمی 350,000
  66 اتمی 382,000
  70 اتمی 406,000
  74 اتمی 430,000

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

واریان

آمپر

قیمت ( تومان )

  50 اتمی 215,000
  55 اتمی 234,000
  60 اتمی 253,000
  66 اتمی 276,000
  74 اتمی 310,000

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

نیرو (صبا باطری)

آمپر

قیمت ( تومان )

  50 اسیدی 190,000
  55 اسیدی 210,000
  60 اسیدی 230,000
  66 اسیدی 250,000
  70 اسیدی 270,000
  74 اسیدی 280,000
  80 اسیدی ---
  88 اسیدی 470,000
  90 اسیدی 410,000
  100 اسیدی 450,000
  120 اسیدی 540,000
  150 اسیدی 660,000
  170 اسیدی ---
  200 اسیدی 850,000
  50 اتمی 225,000
  55 اتمی 245,000
  60 اتمی 265,000
  66 اتمی 285,000
  74 اتمی 320,000
  90 اتمی 410,000
  200 اتمی ---

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر

قیمت ( تومان )

  35 ---
  35 پوما 360,000
  45 ---
  45 پوما 470,000
  55 491,000
  60 538,000
  62 570,000
  65 ---
  66 600,000
  70 631,000
  74 670,000
  80 ---
  88 780,000
  90 817,000
  100 910,000
  120 1,090,000
  150 1,350,000
  160 ---
  170 ---
  180 ---
  200 1,770,000

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )
  35 290,000
  45 320,000
  55 350,000
  60 370,000
  62 ---
  66 400,000
  70 430,000
  74 450,000
  88 520,000
  90 ---
  100 580,000
  120 750,000
  150 890,000
  160 ---
  190 ---
  200 ---

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

اوربیتال (سپاهان)

آمپر

قیمت ( تومان )

  35 ( اتمی ) 280,000
  45 ( اتمی ) 310,000
  50 ( اتمی ) 320,000
  55 ( اتمی ) 340,000
  60 ( اتمی ) 360,000
  66 ( اتمی ) 390,000
  70 ( اتمی ) 410,000
  74 ( اتمی ) 480,000
  88 ( اتمی ) 480,000
  100 ( اتمی ) 560,000
  120 ( اتمی ) ---
  150 ( اتمی ) 790,000
  170 ( اتمی ) ---
  190 ( اتمی ) 970,000
  200 ( اتمی ) ---

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  35 اتمی 270,000
  45 اتمی 300,000
  50 اتمی 300,000
  55 اتمی 320,000
  60 اتمی 340,000
  66 اتمی 370,000
  70 اتمی 390,000
  74 اتمی 410,000
  88 اتمی 480,000
  100 اتمی 540,000
  150 اتمی 790,000
  190 اتمی 970,000

آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو  در تاریخ پنجشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 

برنا

آمپر

قیمت ( تومان )

  35 253,000
  45 302,000
  50 320,000
  55 320,000
  60 348,000
  62 ---
  66 382,000
  70 406,000
  74 430,000
  80 ---
  88 ---
  90 ---
  100 ---
  120 ---
  150 ---
  200 ---

     

تلگرام 4چرخ برای درج آگهی خودرو، اطلاع از جدیدترین قیمت ها ، شرایط فروش و اخبار بازار خودروی ایران به بزرگترین کانال خودرویی تلگرام 4چرخ بپبوندید

 جهت دریافت آخرین اخبار از طریق اینستاگرام صفجه 4چرخ را دنبال کنید

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top