کاهش عرضه جای کاهش تقاضا را می‌گیرد؛ جا‌به‌جایی «بحران» در بازار خودرو

کاهش عرضه جای کاهش تقاضا را می‌گیرد؛ جا‌به‌جایی «بحران» در بازار خودرو بازار خودرو ایران این روزها با «بحران عرضه» مواجه شده و این در شرایطی است که پیش‌تر گمان می‌رفت این بازار طی سال‌جاری با بحران از ناحیه «تقاضا» مواجه شود.

آیا می شود با ممنوعیت واردات خودرو از بازار مناطق آزاد خرید کنیم؟

آیا می شود با ممنوعیت واردات خودرو از بازار مناطق آزاد خرید کنیم؟ چند وقتی است که واردات خودروهای خارجی ممنوع شده است و بسیاری از آنهایی که سودای خودروهای لوکس را در سر می پروراندند حالا ناچارند به خودروهای مدل پایینی که در بازار ایران موجود است اکتفا کنند؛ چرا که دیگر خودروی خارجی وارد نمی‌شود.

ثبت آگهی

Top