توضیح معاون وزیر صنعت درباره تخلفات واردات خودرو

توضیح معاون وزیر صنعت درباره تخلفات واردات خودرو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلفات انجام گرفته در بحث ثبت سفارشات خودرو گفت: اینکه گفته می‌شود وزیر یا معاون وزیر در این خصوص تخلف کرده‌اند، اینگونه نیست.

احتمال ترخیص خودر‌وهای در گمرگ مانده

معاون وزیر صنعت خبر داد: احتمال ترخیص خودر‌وهای در گمرگ مانده معاون وزیر صنعت: درحال کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی در خصوص حل مشکل خودرو‌های وارداتی هستیم که در کمرگ مانده است.

ثبت آگهی

Top