مردم در یک نظرسنجی خواستار شدند، شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو داخلی شود

مردم در یک نظرسنجی خواستار شدند شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو داخلی شود بیش از ۴۶ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اعتقاد دارند که قیمت گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شود.

ثبت آگهی

Top