سایپا هفته گذشته ۱۰۰۰میلیارد تومان خودرو فروخت

فعالان اقتصادی عنوان کردند: سایپا هفته گذشته ۱۰۰۰میلیارد تومان خودرو فروخت فعالان اقتصادی با انتقاد از شرایط کنونی اقتصاد و صدور بخشنامه‌های متعدد، خود را اسیر بازی مارپله می‌دانند و بر این باورند که رسوب کالاها در گمرکات، منجر به فساد آنها و توقف تولید خواهد شد.

ثبت آگهی

Top