پراید کمتر از ۳۲ میلیون ضررده است!

روایت یک نماینده مجلس از جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان پراید کمتر از ۳۲ میلیون ضررده است! عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودرو کنار رفته است، گفت: برداشتم این است که وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت کارخانه خودرو را ۲۰ درصد افزایش دهند.

ثبت آگهی

Top