بررسی پشت پرده واردات غیرقانونی ۶ هزار دستگاه خودرو

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: بررسی پشت پرده واردات غیرقانونی ۶ هزار دستگاه خودرو رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، از ورود این کمیسیون به پرونده واردات غیرقانونی ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش، خبر داد.

وضعیت بازارخودرو مورد تایید مجلس نیست

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: وضعیت بازارخودرو مورد تایید مجلس نیست دستگاه‌های نظارتی ورود کنند رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با انتقاد از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواستار قیمت گذاری واقعی خودروها شد و گفت: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار مورد تایید مجلس نیست.

مردم فعلا خودرو نخرند تا این آشفته بازار آرام شود

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: مردم فعلا خودرو نخرند تا این آشفته بازار آرام شود رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مردم فعلا خودرو خریداری نکنند تا این آشفته بازار آرام شود.

ثبت آگهی

Top