عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس : مردم برای خرید خودرو تعجیل نکنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس : مردم برای خرید خودرو تعجیل نکنند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وضعیت آشفته و ملتهب بازار خودرو در کشور یاد کرد و گفت: هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست خودروسازان نرسیده است.

آثار منفی ممنوعیت واردات خودرو بیشتر است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد: آثار منفی ممنوعیت واردات خودرو بیشتر است ارزیابی شفافی از عملکرد خودروسازان وجود ندارد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ممنوع کردن واردات خودرو موجب افزایش قیمت ها در بازار شده است، گفت: برنامه های مربوط به ممنوع کردن واردات خودرو که تاکنون اجرا شده به دلیل اینکه کلی نگری نداشته، نتوانسته موفق شود و تبعات منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن بوده است.

قیمت تمام شده تولید خودرو زیاد است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: قیمت تمام شده تولید خودرو زیاد است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اینکه باید درخواست افزایش قیمت منطقی و افزایش هزینه‌های واقعی قطعه‌سازان دیده شود تا متضرر نشوند و از کیفیت کم نکنند زیرا تمامی این موارد برای صنعت خودرو کشور زیان محسوب می‌شود.

خودروسازان در نبود قطعه دچار مشکل می‌شوند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: خودروسازان در نبود قطعه دچار مشکل می‌شوند نیازهای ارزی واقعی قطعه‌سازان تامین شود عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باید متناسب با نیاز واقعی قطعه‌سازان کارگروهی مستقر شده ارز آنها تامین شود، شرایط فعلی قطعه سازان متاثر از شرایط اقتصادی، ارزی و محدودیت‌های موجود است.

سیستم قیمت گذاری خودرو قابل قبول نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: سیستم قیمت گذاری خودرو قابل قبول نیست نخ اتصال خودروسازان به دولت قطع شود عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،گفت: سال گذشته خودروسازان حدود ۵هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده‌اند، این سود بانکی بر روی قیمت محصولات اعمال شده و از خریداران دریافت می‌شود.

ثبت آگهی

Top