توضیح معاون وزیر صنعت درباره تخلفات واردات خودرو

توضیح معاون وزیر صنعت درباره تخلفات واردات خودرو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلفات انجام گرفته در بحث ثبت سفارشات خودرو گفت: اینکه گفته می‌شود وزیر یا معاون وزیر در این خصوص تخلف کرده‌اند، اینگونه نیست.

ثبت آگهی

Top