"پژو" در صدر آمار تولید و فروش "خودرو" قرار گرفت

طی فروردین ماه؛ "پژو" در صدر آمار تولید و فروش "خودرو" قرار گرفت شرکت ایران خودرو در دوره یک ماهه منتهی به پایان فروردین ماه ۱۳۹۸، معادل ۴ هزار و ۵۵۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند و "گروه پژو" در صدر فروش این دوره قرار گرفت.

ثبت آگهی

Top