دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی؛ پس از افزایش قیمت وارداتی ها حال چرا داخلی ها ترمز بریدند؟

دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی؛ پس از افزایش قیمت وارداتی ها حال چرا داخلی ها ترمز بریدند؟ سال ۹۶ ، را سالی عجیب در صنعت خودروی کشور میتوان نامید ، زیرا بسیاری از بی ثباتی ها کلید خورد ، با افزایش تعرفه واردات و ایجاد بی ثباتی و نظم بازار ، قیمت خودروهای وارداتی قبل از اعلام تعرفه با ایجاد جو روانی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش افزایش یافت و با اعلام تعرفه ها این موج گرانی تا بازار شب عید نیز ادامه یافت و در این بین فرصت مناسبی برای مونتاژکاران و تولید کنندگان داخلی پدید آمد

ثبت آگهی

Top